קישורים שימושיים ללימוד אנגלית

תרגול דקדוק

UsingEnglish.com

Perfect English Grammar- 

englishgrammar.org - EnglishGrammar.org

 

מאמרי חדשות

Breaking News English

The New York Times

Harvard Business Review

The Times of Israel

 

נושאים עסקיים

FluentU

האזנה לאנגלית

Ted Talks 

Business Podcast

The Do Lectures

www.thedolectures.com

Podbay

 

תרגול שיחה באנגלית 

Conversation Exchange

https://www.conversationexchange.com/